Nu de zomer zijn hoogtij gevierd heeft en de dagen dat we binnen zitten al weer meer worden, denk ik met weemoed terug aan het begin van de zomer… Toen we twee jaar terug ons huis kochten wisten we al snel dat we de tuin grondig wilden aanpakken. We zijn gezegend met voldoende grond om ons huis heen, maar tot dusver was het meer speeltuin en grasveld dan een echte tuin. We hebben deze zomer weer heel wat uurtjes in de tuin doorgebracht om steeds dichter bij onze droomtuin te komen!

Lang leve buitenleven!
woonmetlef.nl

We gingen vorig jaar naar een tuinarchitect in Appeltern, die je vrijblijvend tuinadvies geeft in de vorm van een schets en plantenadvies, die je vervolgens geheel op eigen wijze en tijd kan invullen. Een echte aanrader voor mensen die het leuk vinden om in de tuin bezig te zijn, maar niet precies van de hoed en de rand weten , net zoals wij… We startten vorig jaar vol goede moed aan 2 nieuwe borders met Rododendrons en Lavendel om ons vervolgens op een compleet nieuw terras te storten.

Lang leve buitenleven!
woonmetlef.nl
Lang leve buitenleven!
woonmetlef.nl
Lang leve buitenleven!
woonmetlef.nl

We waren enorm blij met het resultaat en we hielden goede moed. Deze zomer kwam een grote verandering. Midden in ons grasveld plaatsten wij een border vol met bloemen, platen en kleine boompjes. Waar eerst nog alleen gras was, maakten we eerst een borderrand van schellevis randen. Simon groef de border uit en de planten konden uitgekozen worden. Het voelde als een groot geluk om door het tuincentrum te lopen en een mooie combinatie te maken van verschillende bloemen en planten. Lettend op zon en schaduw, zomer en winter planten kregen we al snel een hele aanhanger vol met geurende en kleurende planten. We bepaalden de juiste plek in de border en het planten kon beginnen.

Lang leve buitenleven!
woonmetlef.nl
Lang leve buitenleven!
woonmetlef.nl
Lang leve buitenleven!
woonmetlef.nl

Wat ben ik blij met onze border en de ruimte die het heeft gebracht. Veel mensen die bij ons langskomen valt deze bijzonder geplaatste border meteen op. Elke week zie ik weer veranderingen en ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik kijk dus terug op een top zomer in onze tuin. Het volgende project staat al op de planning. Het bouwen van schuur met veranda! Ik kan niet wachten….

Lang leve buitenleven!
woonmetlef.nl
Lang leve buitenleven!
woonmetlef.nl
Lang leve buitenleven!
woonmetlef.nl

Deel uw mening